Verhaal van de school

De naam van onze school is afkomstig uit het boek 'De Hobbit' van Tolkien. Een Hobbit is ijverig en sociaal. De Hobbit 'Bilbo', uit het boek van Tolkien, maakte een lange reis naar een verre bestemming. Op zijn reis deed hij allerlei nieuwe kennis op die hem in staat stelde zijn missie tot een goed einde te brengen en hij leerde de waarde van vriendschap. Dit is wat wij de leerlingen van De Hobbit ook willen meegeven op hun 'reis door het leven'.  

 
We zijn voortdurend met elkaar onderweg. Onderweg naar een onbekende toekomst die een beroep doet op creatief denken en een open mindset. We weten dat het aangaan van avontuur (het onbekende) zorgt voor leren en ontwikkelen. We nemen onze leerlingen dagelijks mee op deze kennisreis, waarin er wordt ontdekt, verkent en actief nagedacht wordt over “creatieve” oplossingen. De “rugtas” die de leerlingen meenemen op hun reis wordt gevuld vanuit een actieve en sociale basishouding. We zijn actief en we weten dat je samen verder komt. 

 

Openbare identiteit We leven in een multiculturele samenleving, waarin de kennis en de invloeden uit verschillende culturen ons verwondert, verrast, verrijkt en specifiek ons leren stimuleert. Wie op reis gaat naar een ander land komt “rijker” terug. De openbare identiteit staat voor weten wie je bent en hoe je je verhoudt tot een groter geheel waarin iedereen er mag zijn. Op De Hobbit geven we de leerlingen een stem. Een persoonlijke stem die ze nu ontwikkelen en later gebruiken om hun plek in te nemen in onze maatschappij. 
 

 

“IJverig en sociaal” 


Brede blik op onderwijs Op De Hobbit geven we kwalitatief sterk onderwijs met oog voor het totale kind. We zijn ambitieus en we tonen lef bij het ontwikkelen van onderwijs. Naast de didactische kennisoverdracht is er met hoge mate aandacht voor: sport &spel, kunst & cultuur, techniek, moderne ICT-vaardigheden en Engels voor de groepen 1 t/m 8. We zijn gericht op verbeteringen in het (eigen) onderwijs en ontwikkelingen om ons heen. Vanaf 2020 verplicht W&T-onderwijs, werken met talenten en ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden. Wij zijn er klaar voor! 


Leren in een vertrouwde omgeving  met eenopen sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordten zich optimaal naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. 

 

Gericht op samenwerking We zijn actief in het leggen van contacten om ons onderwijs te versterken. We werken nauw samen met de interne partners (MR&OR) van de school, we zijn initiatiefrijk in het aanvragen van subsidies en exploreren de samenwerking met externen. Momenteel met o.a. het volgende resultaat: vernieuwd onderwijskansenbeleid gemeente, vakdocent Engels in de school, technieklab in de school, naschoolse sportactiviteit, vakdocenten kunstaanbod, extra begeleiding en voorbereiding gr.8, rijk HB aanbod  en op locatie samenwerken met PSZ/KDV. 
 

Lerende organisatie Het team van De Hobbit is actief op het gebied van professionele ontwikkeling. We werken met diverse specialisten, er zijn gekwalificeerde leraren die op beleidsniveau meedenken in de MR en we hebben “verbinders” in het team die verantwoordelijk zijn voor de verbinding tussen beleid en praktijk (o.a. leerlingenraad en contactpersoon PSZ/KDV). In de overlegcultuur/structuur komt dit samen. Onze school bouwt aan een sterke basis voor een PLG. 

Cookie instellingen