Vakdocenten

Op basisschool de Hobbit zijn we ons ervan bewust dat sommige vakken beter aangeboden kunnen worden door een specialist. Daarom hebben wij met grote regelmaat gespecialiseerde vakdocenten in dienst. Na iedere vakantie komt er een nieuwe vakdocent op school lesgeven. Per jaar wordt gekeken welke behoefte er leeft in de school. De vakdocenten worden gekozen in samenspraak met de leerkrachten en leerlingen.  

De volgende disciplines komen aan bod in schooljaar 2023-2024
  • Dans
  • Handvaardigheid
  • tekenen
  • muziek 
  • fotografie
Cookie instellingen