Vakdocenten

Op basisschool de Hobbit zijn we ons ervan bewust dat sommige vakken beter aangeboden kunnen worden door een specialist. Daarom hebben wij met grote regelmaat gespecialiseerde vakdocenten in dienst. Na iedere vakantie komt er een nieuwe vakdocent op school lesgeven. Dit jaar (2020-2021) hebben wij vakdocenten ingezet voor de vakken muziek, dans, tekenen en handvaardigheid. Per jaar wordt gekeken welke behoefte er leeft in de school. De vakdocenten worden gekozen in samenspraak met de leerkrachten en leerlingen.  

Rooster vakdocenten 2020-2021

Tussen de meivakantie en de zomervakantie zal meester Maurice op maandag de muzieklessen verzorgen.

In de week van 14 juni zal het Technolab op school aanwezig zijn en voor alle klassen workshops verzorgen. 
Cookie instellingen