Vakantierooster

Schooljaar 2023-2024

In het primair onderwijs moeten leerlingen over 8 schooljaren ten minste 7520 uur onderwijs krijgen. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar. De indeling van de onderwijstijd en de planning van de korte vakanties in het schooljaar wordt ieder jaar vastgesteld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), dit op voorstel van het bestuur.

Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Onder de regio Midden vallen alle gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en Utrecht; de locaties van PROO Leiden/Leiderdorp vallen dus onder de regio Midden!
 

Vakanties van groep 1 t/m 8

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 23-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Zomervakantie 14-07-2024 t/m 25-08-2024
 

Vrije dagen van groep 1 t/m 8

Leidens Ontzet 03-10-2023
Roostervrije dag 04-10-2023
Studiedag 23-10-2023
Studiedag 16-02-2024
Roostervrije dag 26-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024
Tweede Paasdag 01-04-2024
Studiedag 26-04-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
PROO-dag 21-05-2024
Roostervrije dag 28-06-2024
 

12:30 uur vrij

Sinterklaas 05-12-2023
Kerstvakantie 22-12-2023
Zomervakantie 12-07-2024
Cookie instellingen