Vakantierooster

Schooljaar 2020-2021

In het primair onderwijs moeten leerlingen over 8 schooljaren ten minste 7520 uur onderwijs krijgen. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar. De indeling van de onderwijstijd en de planning van de korte vakanties in het schooljaar wordt ieder jaar vastgesteld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), dit op voorstel van het bestuur.

Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Onder de regio Midden vallen alle gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en Utrecht; de locaties van de OBSG Leiderdorp vallen dus onder de regio Midden!
 

Vakanties van groep 1 t/m 8

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Meivakantie 24-02-2021 t/m 09-05-2021
Zomervakantie 17-07-2021 t/m 29-08-2021
 

Vrije dagen van groep 1 t/m 8

Tweede Paasdag 05-04-2021
Hemelvaart 13-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
 

12:00 uur vrij

Kerstvakantie 18-12-2020
Zomervakantie 16-07-2021
Cookie instellingen