Vakantierooster

Schooljaar 2022-2023

In het primair onderwijs moeten leerlingen over 8 schooljaren ten minste 7520 uur onderwijs krijgen. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar. De indeling van de onderwijstijd en de planning van de korte vakanties in het schooljaar wordt ieder jaar vastgesteld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), dit op voorstel van het bestuur.

Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Onder de regio Midden vallen alle gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en Utrecht; de locaties van PROO Leiden/Leiderdorp vallen dus onder de regio Midden!
 

Vakanties van groep 1 t/m 8

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023
 

Vrije dagen van groep 1 t/m 8

Leidens Ontzet 03-10-2022
Studiedag 21-10-2022
Studiedag 06-12-2022
Studiedag 06-03-2023
Goede Vrijdag 07-04-2023
Tweede Paasdag 10-04-2023 
Hemelvaart 18-05-2023
19-05-2023
Tweede Pinksterdag 29-05-2023
Roostervrije dag 12-06-2023
 

12:00 uur vrij

Kerstvakantie 23-12-2022
Zomervakantie 07-07-2023
Cookie instellingen