Vakantierooster

Schooljaar 2021-2022

In het primair onderwijs moeten leerlingen over 8 schooljaren ten minste 7520 uur onderwijs krijgen. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar. De indeling van de onderwijstijd en de planning van de korte vakanties in het schooljaar wordt ieder jaar vastgesteld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), dit op voorstel van het bestuur.

Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Onder de regio Midden vallen alle gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en Utrecht; de locaties van de OBSG Leiderdorp vallen dus onder de regio Midden!
 

Vakanties van groep 1 t/m 8

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022
Meivakantie 23-04-2022 t/m 08-05-2022
Zomervakantie 09-07-2022 t/m 21-08-2022
 

Vrije dagen van groep 1 t/m 8

Studiedag 04-10-2021
Studiedag 24-03-2022
Tweede Paasdag 18-04-2022
Hemelvaart 26-05-2022
Tweede Pinksterdag 06-06-2022
 

12:00 uur vrij

Kerstvakantie 24-12-2021
Zomervakantie 08-07-202
Cookie instellingen