Het verhaal van de school

Openbare identiteit We leven in een multiculturele samenleving, waarin de kennis en de invloeden uit verschillende culturen ons verwondert, verrast, verrijkt en specifiek ons leren stimuleert. Wie op reis gaat naar een ander land komt "rijker" terug. De openbare identiteit staat voor weten wie je bent en hoe je je verhoudt tot een groter geheel waarin iedereen er mag zijn. Op De Hobbit geven we de leerlingen een stem. Een persoonlijke stem die ze nu ontwikkelen en later gebruiken om hun plek in te nemen in onze maatschappij.

Brede blik op onderwijs Op De Hobbit geven we kwalitatief sterk onderwijs met oog voor het totale kind. We zijn ambitieus en we tonen lef bij het ontwikkelen van onderwijs. Naast de didactische kennisoverdracht is er met hoge mate aandacht voor: sport &spel, kunst & cultuur, techniek, moderne ICT-vaardigheden en Engels voor de groepen 1 t/m 8. We zijn gericht op verbeteringen in het (eigen) onderwijs en ontwikkelingen om ons heen. Vanaf 2020 verplicht W&T-onderwijs, werken met talenten en ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden. Wij zijn er klaar voor!

Leren in een vertrouwde omgeving  met een open sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordt en zich optimaal naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

Gericht op samenwerking We zijn actief in het leggen van contacten om ons onderwijs te versterken. We werken nauw samen met de interne partners (MR&OR) van de school, we zijn initiatiefrijk in het aanvragen van subsidies en exploreren de samenwerking met externen. Momenteel met o.a. het volgende resultaat: vernieuwd onderwijskansenbeleid gemeente, vakdocent Engels in de school, technieklab in de school, naschoolse sportactiviteit, vakdocenten kunstaanbod, extra begeleiding en voorbereiding gr.8, rijk HB aanbod  en op locatie samenwerken met PSZ/KDV.

Lerende organisatie Het team van De Hobbit is actief op het gebied van professionele ontwikkeling. We werken met diverse specialisten, er zijn gekwalificeerde leraren die op beleidsniveau meedenken in de MR en we hebben "verbinders" in het team die verantwoordelijk zijn voor de verbinding tussen beleid en praktijk (o.a. leerlingenraad en contactpersoon PSZ/KDV). In de overlegcultuur/structuur komt dit samen. Onze school bouwt aan een sterke basis voor een PLG.

Nieuws van De Hobbit

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 6 t/m 8 de gemaakte kunstwerken naar het Alrijne...
We zijn vandaag terug gegaan in de tijd.
Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid