Algemene informatie

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, of u gaat verhuizen naar Leiderdorp? Dan komt u voor de keuze te staan naar welke basisschool uw kind straks gaat.

In veel gevallen wordt gekozen voor de dichtstbijzijnde basisschool. Maar is dat wel de juiste? Het is belangrijk dat die goed aansluit bij uw kind en bij de omgeving waarin het opgroeit. Het maken van een afweging van welke zaken op een school u belangrijk vindt, kan u helpen bij de keuze. Is de identiteit belangrijk, of de mogelijkheid van ouderparticipatie? Hoe is het team samengesteld? Is het overblijven geregeld, wat zijn de pedagogische en de didactische uitgangspunten? Hoe ziet het gebouw er uit? Het zijn allemaal zaken die u kunt laten meewegen bij de keuze. Het kiezen van een basisschool is dus een belangrijke moment, u kiest immers voor een periode van 8 jaar.

Informatie over onze locatie kunt u natuurlijk krijgen bij de school zelf. Tijdens een gesprek op school of door het doorlezen van de schoolgids en het onderwijskundig beleid. Daarnaast kunt u met ouders praten die de school kennen.

Bij uw keuze willen wij u vanzelfsprekend behulpzaam zijn. Door middel van de schoolgids kunt u zich een beeld vormen van het onderwijs op De Hobbit. Natuurlijk kunt u ook een afspraak met de locatieleider maken voor een kennismakingsgesprek!

Nieuws van De Hobbit

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 6 t/m 8 de gemaakte kunstwerken naar het Alrijne...
We zijn vandaag terug gegaan in de tijd.
Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid