Help! Hoofdluis!


Op de Hobbit werken wij actief aan de preventie van hoofdluis. Iedere vrijdag na een vakantie worden alle kinderen door ons luizenteam gecontroleerd. Dit luizenteam bestaat uit een aantal ouders en de luizencoördinator vanuit school. Indien er bij kinderen tijdens deze controle hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er contact opgenomen met ouders met het verzoek het kind op te komen halen. Op die manier voorkomen we verdere verspreiding van de hoofdluis in de groep. De ouders van de betreffende groep ontvangen een email met de hoofdluismelding in de groep van hun zoon/dochter. Op die manier is iedereen op de hoogte en dus alert.

Een week na de eerste controle worden de groepen waar hoofdluis is geconstateerd nogmaals door het luizenteam gecontroleerd. Mocht er wederom hoofdluis worden geconstateerd en is de behandeling van deze hoofdluis door de betreffende ouders nog niet gestart, dan vragen we deze ouders wederom hun kind op te komen halen. Is de behandeling al gestart, dan informeren we de ouders via de email.

Onze ervaring leert ons dat deze aanpak zeer effectief is. Doordat hoofdluis vroegtijdig wordt geconstateerd (en behandeld), voorkomen we verdere verspreiding in de groep. Ook de medewerking van ouders is hierbij van groot belang. Hoe eerder de behandeling wordt gestart, hoe beter. Ook regelmatig thuis controleren op hoofdluis blijkt een effectief middel om verspreiding te voorkomen.

Op school verwijzen wij ouders altijd naar de voorschriften van de GGD en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Deze laatste instantie heeft een handig stappenplan voor de behandeling van de hoofdluis bij schoolgaande kinderen. Download het 5-stappenplan van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.

Op de website van de GGD kunt u nog meer lezen over hoofdluis en de behandeling daarvan.

Nieuws van De Hobbit

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 6 t/m 8 de gemaakte kunstwerken naar het Alrijne...
We zijn vandaag terug gegaan in de tijd.
Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid