Vakantierooster

Schooljaar 2019-2020

In het primair onderwijs moeten leerlingen over 8 schooljaren ten minste 7520 uur onderwijs krijgen. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar. De indeling van de onderwijstijd en de planning van de korte vakanties in het schooljaar wordt ieder jaar vastgesteld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), dit op voorstel van het bestuur.

Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Onder de regio Midden vallen alle gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en Utrecht; de locaties van de OBSG Leiderdorp vallen dus onder de regio Midden !

 

Vakanties van groep 1 t/m 8

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019                                                  
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Meivakantie 25-04-2020 t/m 10-05-2020
Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020

Vrije dagen van groep 1 t/m 8

Leidens Ontzet 03-10-2019                                                                                       
Tweede Paasdag 13-04-2020
Hemelvaart               21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020

13:00 uur vrij

Kerst   20-12-2019                                                                                    
Zomervakantie      17-07-2020
   

Nieuws van De Hobbit

Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...
We hebben straks niet enkel een mooi schoolplein, het is ook nog een gezond plein. 't Bolwerk en De...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid