Buitenschools

Naast het aanbieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs wil de Hobbit aanhaken bij maatschappelijke ontwikkelingen en ingaan op de behoeften van kinderen én ouders, nu en in de toekomst. Zo worden wij bijvoorbeeld steeds vaker geconfronteerd met de vraag van (toekomstige) ouders naar kinderopvang.

De Stichting OBSG Leiderdorp, waarvan de Hobbit deel uit maakt, wil zich richten op een breed en aansluitend aanbod van zorg, opvang, onderwijs en activiteiten voor kinderen. Het bestuur van de OBSG ziet de school als partner in de keten van onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning.

Een dagarrangement, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwijs, opvang en ontspanning, is zodanig vormgegeven dat voor kinderen een veilig pedagogisch klimaat gegarandeerd is en dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken over de verbindingen tussen de verschillende onderdelen.
Daarom richt de OBSG zich naast de onderwijsactiviteiten ook op kinderopvangactiviteiten, waarbij nauw wordt samengewerkt met professionele kinderopvangorganisaties als FloreoKids en Smallsteps.
Doel hiervan is in samenwerking met deze partners, de kinderen een voltijds dagarrangement te bieden van 07:30 - 18:30 uur met volledige didactische, pedagogische ondersteuning, resulterend in een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind!

Overigens blijft u vanzelfsprekend de mogelijkheid houden om zelf opvang te regelen zonder tussenkomst van het schoolbestuur of de school. U bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.
 

FloreoKids

FloreoKids beschikt over een gevarieerd aanbod aan voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang in Leiderdorp, Leiden en Hoogmade. U kunt kiezen voor die locatie die qua aanbod en ligging het beste aansluit bij uw behoefte en die van uw kind(eren). De meeste locaties bieden reguliere buitenschoolse opvang tot 18.30 uur. Op Kindcentrum Hoftuyn is ook verlengde buitenschoolse opvang mogelijk tot 19.00 uur. U kunt buitenschoolse opvang afnemen met of zonder opvang in de schoolvakanties of alleen maar voor schoolvakanties; het zogenaamde vakantiecontract. Wij bieden buitenschoolse opvang aan op:

  • Kindercentrum Het Buitenhof (dichtbij De Hobbit)
  • Kindercentrum De Duikboot (dichtbij De Hasselbraam)
  • Kindcentrum Hoftuyn (samen met de PWA)
  • Kindcentrum De Brink (dichtbij De KJS)
  • Kindcentrum De Willem (kleinschalige opvang, dichtbij de KJS)
  • BSO De Vrijbuiters (veel aandacht voor sport en buitenspel)

FloreoKids
Centraal Bureau
Van Diepingenlaan 110F
2352 KA Leiderdorp

071- 581 7777

Kijk voor meer informatie en leuke foto's ook op:
www.floreokids.nl


 

Smallsteps

Van tennistoernooi tot workshop portrettekenen, op de buitenschoolse opvang van Smallsteps is altijd iets leuks te doen. En als je samen lol hebt, vliegen de uren voorbij. "Kunnen wij samen een sporttoernooi of een dansvoorstelling organiseren? Echt wel!" Geloven in de kracht van het kind, noemen we dat.
Zeg het maar: een potje tafeltennis, een workshop 'broodje gezond bereiden,' samen een teletijdmachine bouwen, of een uitstapje naar het park of de speeltuin. Onze pedagogische medewerkers bruisen van de ideeën. Of hij nu net vier is of al bijna tien, er is altijd iets tofs te beleven dat past bij jouw kind.
Voor de Hobbit bieden wij voorschoolse- en naschoolseopvang, hiervoor hebben wij verschillende pakketten zoals alleen opvang tijdens de schoolweken of juist alleen een vakantiepakket.
Kijk voor meer informatie, een vrijblijvende rondleiding of inschrijven op onze website.

Leiderdorp Bloemerd

Leiderdorp Pret Enzo

Nieuws van De Hobbit

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 6 t/m 8 de gemaakte kunstwerken naar het Alrijne...
We zijn vandaag terug gegaan in de tijd.
Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid