Tussenschools

Basisscholen in Nederland zijn verplicht mogelijkheden tot tussenschoolse opvang (TSO) aan te bieden. De school hoeft dit niet zelf te organiseren en kan de organisatie van de TSO uitbesteden.

De organisatie van de TSO op de locaties van de Stichting OBSG Leiderdorp is in handen van FloreoKids. Onder de naam 'Lunchtijd Leiderdorp' wordt het overblijven geregeld. Daarmee heeft de OBSG gekozen voor een professionele invulling van de overblijf en kunt u als ouder/verzorger ervan op aan dat de overblijf goed geregeld is.

Lunchtijd Leiderdorp

Lunchtijd Leiderdorp is gespecialiseerd in de organisatie van de tussenschoolse opvang op basisscholen. Zij zorgen ervoor dat een groot aantal kinderen dagelijks veilig en met plezier op school kan overblijven en dat tientallen begeleiders een aantal uren per week met veel plezier kunnen werken.
Goede communicatie staat voorop. De overblijf is goed bereikbaar en weet wat er speelt. Daartoe is op iedere school een coördinator aangesteld, die optreedt als aanspreekpunt en de controle heeft over de dagelijkse gang van zaken.

Verkort rooster

Gedurende de cursus 2011-2012 is er gewerkt met een proef met een verkort rooster tussen de middag. In december 2011 is deze proef geëvalueerd d.m.v. een enquete en 90% van de ouders heeft zich uitgesproken voor continuering van de 'nieuwe' schooltijden. Het bestuur van de OBSG heeft besloten de aanbeveling van de MR over te nemen, zodat de regeling m.i.v. het schooljaar 2012-2013 definitief wordt.

Ouders kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

  • Gebruik maken van de TSO regeling zoals die door school wordt aangeboden.
  • Hun kind(eren) thuis laten lunchen.

Als er gebruik wordt gemaakt van de TSO regeling van school, dan zijn daar kosten aan verbonden: € 145,00 per kind / per jaar. Alleen voor de eerste twee kinderen uit een gezin hoeft te worden betaald. Betaling gaat via een incasso regeling. Bij betaling in termijnen zijn de kosten €150,00 per kind / per jaar.

Nieuws van De Hobbit

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 6 t/m 8 de gemaakte kunstwerken naar het Alrijne...
We zijn vandaag terug gegaan in de tijd.
Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid