Nieuwe wereld oriëntatie methode Faqta

09-09-2019
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De nieuwe methode heet Faqta.

Faqta profileert zichzelf met onderzoekend en ontdekkend leren, een programma voor talent en kennisontwikkeling. Faqta is ontwikkeld om invulling te geven aan kindgericht onderwijs. De methode stimuleert de houding tot een leven lang leren, om kansen te creëren en mogelijkheden te creëren om je eigen koers te bepalen, waardoor je richting kunt geven aan je eigen toekomst. Ik weet niet of u zich de vernieuwde visie van De Hobbit nog kunt herinneren die we u vorig schooljaar hebben toegestuurd. Deze methode past als een warme jas. Ik zal de visie in de bijlage bijsluiten, waardoor u de overeenkomsten kunt zien. In de centrale hal vindt u kennismakingsmateriaal van de methode Faqta. Ik nodig u uit om er een kijkje te nemen.

We gaan de kinderen stapje voor stapje meenemen in deze nieuwe methode. De aftrap is in de week van 30 oktober. We starten die week schoolbreed met het thema reizen in het kader van het thema van de kinderboekenweek. De afsluiting van het thema reizen is op de vrijdag voor de herfstvakantie 18 oktober. Maar daarover later meer.

Nieuws van De Hobbit

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 6 t/m 8 de gemaakte kunstwerken naar het Alrijne...
We zijn vandaag terug gegaan in de tijd.
Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid