PO gaat door met actievoeren

28-11-2017
Op de scholen van OBSG Leiderdorp werken bevlogen, goed opgeleide professionals, die de kinderen en hun individuele behoeften zo veel mogelijk centraal stellen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.
OBSG Leiderdorp biedt onderwijs van hoge kwaliteit en willen dat ook kunnen blijven bieden. Dat vereist dat de medewerkers goed opgeleid zijn en de tijd hebben om ieder kind echt persoonlijke aandacht te geven. Om die kwaliteit te waarborgen, ondersteunen het bestuur en de raad van toezicht van OBSG Leiderdorp van harte de acties van het 'PO Front' die zijn aangekondigd voor 12 december.
 
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende investeren in het verminderen van de werkdruk bij leraren.
 
Met Prinsjesdag werd bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front, samenwerkende leraren - actiegroep PO in Actie, vakbonden en werkgeversorganisatie PO Raad, heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden. En dat is echt noodzakelijk want we worden inmiddels geconfronteerd met een steeds groter tekort aan invalleraren, de afname van het aantal sollicitanten op vacatures en het wordt steeds lastiger om (nu nog kleine) vacatures te bemensen. 
 
Naast extra investeringen heeft het kabinet inmiddels ook een extra bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs daarbij jaarlijks om 61 miljoen euro.
 
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
 
Wat betekent dit voor onze scholen in Leiderdorp?
Als de leraren op onze scholen gaan staken, zal er geheel of gedeeltelijk geen onderwijs worden gegeven. De directeur van de school zal u informeren of de leraren van de school deelnemen aan de stakingsactie en wat de consequenties hiervan voor de kinderen en voor u zijn.
Wij hopen dat ouders, zoals tijdens de stakingsactie op 5 oktober jl. de actie ook onderschrijven en ondersteunen door hun kinderen thuis te houden of elders onder te brengen. U helpt de stakende leraren en ons dan om te strijden voor voldoende financiële middelen om goed onderwijs door goede leraren voor onze kinderen te blijven realiseren.
Via deze website en via de informatiekanalen van de school houden wij u op de hoogte.
 
Klik hier voor meer informatie over de staking vanuit het PO - Front.

Namens Raad van Toezicht - Hans Snik en Bestuur OBSG Leiderdorp - Marton de Pinth 

Nieuws van De Hobbit

Vandaag is de start van de kinderboekenweek.
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,...
We hebben straks niet enkel een mooi schoolplein, het is ook nog een gezond plein. 't Bolwerk en De...

De Hobbit in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid