Schoolontwikkeling 2020 - 2021

SCHOOLONTWIKKELING 

Obs De Hobbit heeft in 2018-2019 een ambitie opgesteld van de gewenste school- en team-ontwikkeling. In vervolg op dit plan zijn onderstaande doelen geformuleerd voor schooljaar 2020-2021. 

STERKE INDICATOREN ONDERWIJS 

Kwaliteitszorg| Resultaatgericht| Didactische afstemming |     Pedagogisch klimaat |  

INZETTEN OP VERSTERKEN VAN DE INDICATOREN 

Ontwikkeling en ondersteuning leerlingen | leerlingen presenteren eigen leerdoel aan ouders en leraar, leerlijn automatiseren in praktijk brengen (rekencoördinator), verkenning vernieuwde dyslexie software (taalcoördinator), WiFi en bekabeling vernieuwen (ICT coördinator), impuls leerlingenraad en verzamelen verbetervoorstellen voor versterken voor het pedagogisch handelen (leerlingcoördinator) 

 

Kwaliteitscultuur | Audit laten uitvoeren (PROO), schoolplan 2021-2025 opstellen (MR), klassenmanagement onder de loep en voorstellen van verbetering doorvoeren, moderniseren leesaanbod gr. 3 t/m 5 (taalcoördinator), vernieuwde zorgprotocol monitoren (interne begeleider), opleiden cultuurcoördinator en contactpersoon, vernieuwen kleutervolgsysteem (KB-coördinator) 

 

PREen pilot vlogsquad opzetten (ICT coördinator), website actualiseren (webspecialist binnen het team), schoolgids vernieuwen (MR), vernieuwen logo in samenwerking met leerlingen 

Inzet: studiedagen, Teamoverleg, Didactische vergaderingen en Bouwoverleg en ambulante tijd voor taal, rekenen en ICT. 

 

BASISSCHOOL DE HOBBIT KENMERKT ZICH DOOR EEN PROFESSIONELE CULTUUR WAARIN MEN MET EN VAN ELKAAR LEERT. 

 

 

 

Collegiale consultatie zal als middel ingezet worden om de vernieuwingen in het onderwijs te monitoren. 

 

TEAMLEDEN KRIJGEN DE RUIMTE OM DE SCHOOLONT-WIKKELING TE VERSTERKEN VANUIT PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN 
AFFINITEIT. 

 

Cookie instellingen