Schoolontwikkeling 2018 - 2019

SCHOOLONTWIKKELING 

Het team van obs De Hobbit heeft op de studiedag van 15 oktober 2018 een jaarplan opgesteld van de gewenste school- en teamontwikkeling. 

STERKE INDICATOREN ONDERWIJS 

Kwaliteitszorg| Resultaatgericht| Didactische aftstemming     Pedagogisch klimaat |  

INZETTEN OP VERSTERKEN VAN DE INDICATOREN 

Ontwikkeling en ondersteuning leerlingen | Doorgaande lijn differentiatie Technisch lezen opzetten, Implementeren en borgen aanbod Engels, Vaststellen en realiseren in de praktijk van het plusaanbod  

 

Kwaliteitscultuur | Handelingsgericht werken en de zorgstructuur vaststellen in het zorgprotocol, gezamenlijk vernieuwen van de schoolvisie (jonge kind), borgen en evalueren een vast onderdeel maken van de besluitvorming. 

 

Aanbod en onderwijstijdnieuwe methode Wereld Oriëntatie op basis van vernieuwde visie, Implementatie van de methode Kanjer koppelen aan schoolveiligheidsbeleid, inzet ICT/ devices vergroten in onderwijsaanbod.  

 

Inzet: studiedagen, Teamoverleg, Didactische vergaderingen en Bouwoverleg 

 

BASISSCHOOL DE HOBBIT KENMERKT ZICH DOOR EEN PROFESSIONELE CULTUUR WAARIN MEN MET EN VAN ELKAAR LEERT. 

 

 

 

Collegiale consultatie zal als middel ingezet worden om de vernieuwingen in het onderwijs te monitoren. 

 

TEAMLEDEN KRIJGEN DE RUIMTE OM DE SCHOOLONT-WIKKELING TE VERSTERKEN VANUIT PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN 
AFFINITEIT. 

 

Cookie instellingen